การจัดการเรียนรู้ Active Learning For Thailand 4.0

 
     
  << :: ประชาสัมพันธ์ :: >>
          นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2558 ร่วมกันถ่ายรูปที่ลานโพศรี
          เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
   
        
    
   
   
   
   
   
   
     
   << แจ้งกำหนดการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแผนกคอมพิวเตอร์ 
         * ประชุมชี้แจงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
            วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมฯ
         * แจ้งกำหนดการ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (16 พ.ค - 8 ก.ย 2560)
         * ส่งเอกสารการฝึกประสบการณ์ 
            ภายใน วันที่ 11 - 15 กันยายน 2560  (ห้อง 624 ครูคชา)
         * ส่งเอกสารรายงานการฝึกประสบการณ์ และสัมนาการฝึกประสบการณ์ 
            ภายในวันที่ 26 - 27  กันยายน 2560 (ห้อง 624 ครูคชา , ครูฝึก)
   
            หมายเหตุ โหลดเอกสารได้ที่นี้  [แบบประเมิน] [ข้อปฏิบัติ (ปวช) (ปวส)]
   
   
     ------------------------------------------------------------------------------
 

Camp CMS : WebApplication Database Development
    For Thailand 4.0

-----------------------------------------------------------------------------
 วัตถุประสงค์         

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหาได้
2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในงานธุรกิจได้

 
         ------------------------------------------------------------------
โครงการ Camp CMS
กำหนดการ : Camp CMS   
สรุปผลประเมินโครงการ   ประมวลภาพกิจกรรม                              
     
 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Web Application PHP MySQL
ด้วย Dreamweaver CS6

                                ระหว่างวันที่ 5- 6 สิงหาคม พศ.2560
วัตถุประสงค์
       1. เพื่อศึกษาหลักการระบบ webserver
       2. เพื่อพัฒนาระบบ website ด้วย Dreamweaver CS6
       3. เพื่อสร้าง Web Application PHP MySQL ด้วย Dreamweaver CS6
 
 
เอกสารประกอบการอบรม :  word01   word02   word03
 
[ ผลงานผู้เข้ารับการอบรม ] [ โครงการ อบรม
[ สรุปผลประเมินโครงการ ] [ ประมวลภาพกิจกรรม ]
 
 
     
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
By KruKacha @2015 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี